Jumat, 02 November 2012

Latihan Bilangan Oksidasi

Bilangan Oksidasi :

Tentukan ilangan oksidasi unsur yang di cetak tebal"


Tentukan bilangan oksidasi unsur yang dicetak tebal:
a)      PbO2
(1x Biloks Pb) + (2x biloks O) = 0
Biloks Pb + 2x (-2) = 0
Biloks Pb – 4 = 0
Biloks Pb = +4
b)      K2Cr2O7
(2x biloks K) + (2 x biloks Cr) + (7x biloks O) = 0
2x (+1)                 + 2 biloks Cr        +7x(-2) = 0
+2  +2 biloks Cr -14 = 0
2 biloks Cr = +12
Biloks Cr = +6
c)       SO42-
(1x biloks S) + (4x biloks O) = -2
Biloks S                 + 4 (-2)                  = -2
Biloks S-8 = -2
Biloks S =  +6
d)      NH4+
(1x biloks N) + (4x biloks O) = -2
Biloks N                                + 4x (+1)              = +1
Biloks N+4 = +1
Biloks N = -3
e)      NaH
(1x biloks Na) + (1x biloks H) = 0
1 (+1) + biloks H = 0
Biloks H = -1

0 komentar:

Posting Komentar